Ukus Kube A

PDF Pozovi

Kompanija

Naziv kruzera

Broj dana/noćenja

8/7

Luka polaska

CENE krstarenja u € po osobi u dvokrevetnoj kabini, na bazi proširenog punog pansiona

Kategorija kabina

Unutrasnja kabina Bella

Unutrasnja kabina Fantastica

Prozorska kabina Bella

Prozorska kabina Fantastica

Balkonska kabina Bella

Balkonska kabina Fantastica

Datumi isplovljavanja

Galerija

Itinerer

Dan

Luka

Dolazak

Povratak

1. dan

Havana (Kuba)

2. dan

Havana (Kuba)

3. dan

Havana (Kuba)

18:00

4. dan

Dan na moru

5. dan

Montego Bej (Jamajka)

08:00

19:00

6. dan

Džordžtaun (Veliki Kajman)

08:00

15:00

7. dan

Kozumel (Meksiko)

10:00

18:30

8. dan

Havana (Kuba)

13:30

Tehnička karta kruzera

Destinacije

Opis

Montego Bej

Džordžtaun

Kozumel

Havana

Mapa