Melos i plaže Kube A

PDF Pozovi

Kompanija

Naziv kruzera

Broj dana/noćenja

8/7

Luka polaska

CENE krstarenja u € po osobi u dvokrevetnoj kabini, na bazi proširenog punog pansiona

Kategorija kabina

Unutrasnja kabina Bella

Unutrasnja kabina Fantastica

Prozorska kabina Bella

Prozorska kabina Fantastica

Balkonska kabina Bella

Balkonska kabina Fantastica

Datumi isplovljavanja

Galerija

Itinerer

Dan

Luka

Dolazak

Povratak

1. dan

Havana (Kuba)

2. dan

Havana (Kuba)

23:59

3. dan

Dan na moru

4. dan

Belize siti (Belize (U.K.))

08:00

17:00

5. dan

Roatan (Honduras)

08:00

17:00

6. dan

Kosta Maja (Meksiko)

08:00

18:00

7. dan

Kozumel (Meksiko)

07:00

16:00

8. dan

Havana (Kuba)

10:00

Tehnička karta kruzera

Destinacije

Opis

Belize siti

Roatan

Kosta Maja

Kozumel

Havana

Mapa