Centralni Karibi

PDF Pozovi

Kompanija

Naziv kruzera

Broj dana/noćenja

8/7

CENE krstarenja u € po osobi u dvokrevetnoj kabini, na bazi proširenog punog pansiona

Kategorija kabina

Unutrasnja kabina Bella

Unutrasnja kabina Fantastica

Prozorska kabina Bella

Prozorska kabina Fantastica

Balkonska kabina Bella

Balkonska kabina Fantastica

Datumi isplovljavanja

Galerija

Itinerer

Dan

Luka

Dolazak

Povratak

1. dan

Majami (Sjedinjene Američke Države)

19:00

2. dan

Dan na moru

3. dan

Očo Rios (Jamajka)

09:00

17:00

4. dan

Džordžtaun (Veliki Kajman)

08:00

16:00

5. dan

Kozumel (Meksiko)

10:00

18:00

6. dan

Dan na moru

7. dan

Nasau (Bahami)

09:00

16:00

8. dan

Majami (Sjedinjene Američke Države)

07:00

Tehnička karta kruzera

Destinacije

Opis

Očo Rios

Džordžtaun

Kozumel

Nasau

Majami

Mapa